यस संस्थाका बारे  विभिन्न पत्रपत्रीकामा प्रकाशित समाचारहरू


१७ माघ,२०७६ काेशीपत्रमा प्रकाशित१९ माघ,२०७६ नागरिक दैनिकमा प्रकाशित
१९ माघ,२०७६ अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित

३० वैशाख,२०७६ न्यू सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित
१ असाेज,२०७१ उद्घाेष दैनिकमा प्रकाशित


२ असाेज,२०७१ उद्घाेष दैनिकमा प्रकाशित

५ फागुन,२०६९ न्यू सृष्टि दैनिकमा प्रकाशित५ फागुन,२०६९ जनविद्राेह दैनिकमा प्रकाशित५ फागुन,२०६९ दर्शन दैनिकमा प्रकाशित

५ फागुन,२०६९ विराटपथ दैनिकमा प्रकाशित
  

About Me

My photo
Biratnagar, Province 1, Nepal

Translate

Total Pageviews

Popular Posts