ललित कला संगम विराटनगरले बी पलट (हनुमान मन्दिर) छेउमा  गरिएका सामुहिक चित्रकला प्रदर्शनी २०७४ मा  राखिएका चित्रहरू ।
Artist Anuradha Thapa 

Artist Anuradha Thapa


Artist Anuradha Thapa

Artist Bharat Dangol


Artist Bharat Dangol


Artist  Dr. Biju Kumar Thapaliya 

Artist Dr. Biju KUmar Thapaliya


Artist Dr. Biju Kumar Thapaliya

Birendra Kumar Rajbanshi


Artist Dhruwa Narayan Dangol

Artist Dhruwa Narayan DangolArtist Ganesh Lama


Artist Ganesh LamaArtist Ganga SubediArtist Ganga SubediArtist Gopal KalapremiArtist Gopal Kalapremi


Artist J.P Chaudhary


Artist J.P. Chaudhary


Artist J.P. Chaudhary


Artist Madhavi KarnaArtist Madhavi Karna


Artist Madhavi Karna


Artist Niwash  Pokharel


Artist Reena RaiArtist Roshan Subba
Artist Sagar MagarArtist Saroja Khadgi
Artist S.C. Suman


Artist S.C. SumanArtist Shiva Chhanchha Rai


 
Artist Shiva Chhanchha RaiArtist Tseten SherpaArtist Tseten SherpaArtist Usha Aryal
 Artist Usha Aryal

Artist Yuwaraj RijalArtist Yuwaraj RijalAbout Me

My photo
Biratnagar, Province 1, Nepal

Translate

Total Pageviews

Popular Posts