ललित कला संगम विराटनगरले गायत्री माध्यमिक विद्यालयमा गरिएका सामुहिक चित्रकला प्रदर्शनी २०७० मा  राखिएका चित्रहरू ।


Artist Anuradha Thapa
Artist Anuradha Thapa
Artist Bharat Tamang
Artist Birendra Kumar Rajbanshi
Artist Chatur Rajbanshi
Artist Chatur Rajbanshi

Artist Ganesh Lama
Artist  Ganesh Lama
Artist Ganga Subedi


Artist Gopal Niraula
Artist Gopal Kalapremi
Artist Gopal Kalapremi


Artist Gopal Niraula
Artist Gopal Niraula

Artist Gopal Niraula

Artist Nar Kumar  Shrestha
Artist Nar Kumar Shrestha
Artist Niwash Pokharel
Artist Shekhar Pokharel

About Me

My photo
Biratnagar, Province 1, Nepal

Translate

Total Pageviews

Popular Posts