Statement of artist Keshar Yongyang Dhimal




Statement 

    चित्रकला यस्तो कला हो, जसले मानिसमा रहेका कालो दागहरुलाई आत्माबाटै धुने गर्दछ । साथै एक चित्रकारले सहजै ती भावनाहरु कुचीद्धारा व्यक्त अथवा देखाउन सक्छन जुन भावनाहरु अन्य व्यक्तिहरु व्यक्त गर्न सक्दैनन ।

    यसैले मेरो विचारमा कला जिवनको उचित कार्य हो । तसर्थ सम्पुर्ण महानुभावहरुमा बिन्ती गर्दछु कि एक पटक चित्रकला बारे अध्ययन गर्नुहोस साथै आफ्ना नानीहरुलाई चित्रकला सम्बन्धी अध्ययन गर्न बुझन हौसला साथै प्रेरित गराउनुहोस ।

धन्यवाद । 



Click on the link below for more information about the artist.



About the author

Admin
Your Comments

0 Reviews:

Thank You For Comments !

Copyright © 2023 Lalit Kala Sangam and Blogger Themes.