Statement of Artist Reena Rai
Statement 

कला सिर्जना रहने थलो, जसमा विभिन्न क्षेत्र भएपनि जीवनको "खुसी र दुखी" दुवै धारणाहरु व्यक्त गर्ने माध्यम पाए, जहा,रङहरूको माध्यमबाट चल-अचल वस्तुहरुमा भएको अविश्वासीनिय भावनात्मक  ऊर्जा शक्तिहरुलाई प्रस्तुत गरी अनुराग  हुने माध्यम ' जुन सत्यताको एउटा रुप हुन्छ!! स्वतन्त्रताको जीवनको आभास गराई सकारात्मक ढङ्गबाट स्वच्छताको रूपमा व्यक्त हुने रंगीन सन्सार हो


Click on the link below for more information about the artist.
About the author

Admin
Your Comments

0 Reviews:

Thank You For Comments !

Copyright © 2023 Lalit Kala Sangam and Blogger Themes.